Katarzyna Kucharska

66
prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kucharska

Prof. Katarzyna Kucharska - prof. nadzw. dr hab. Instytutu Psychiatrii i Neurologii (IPiN) w Warszawie; specjalista psychiatra; Kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity.

 

W Wielkiej Brytanii (2004-2014) pracowała na stanowiskach: Consultant Psychiatrist, Honorary Senior Lecturer i Medical Director. Ukończyła brytyjskie kursy menadżerskie w 2013 w domenach: 1) zarządzanie zasobami ludzkimi, 2) leadership and management, 3) medical manager-rozwój własny (CMI L7 Certificate in Strategic Management and Leadership).

 

Była współzałożycielem i kierownikiem Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania - nagrodzonego w 2009 roku Innovation Award i nominowanego w 2014 roku do nagrody BEAT ‘best clinical team of the year’ ; Prof. Kucharska dwukrotnie otrzymała prestiżowe wyróżnienia Clinical Excellence Award –2010 i 2013) – za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania. Po powrocie do Polski we wrześniu 2014 roku współzałożyciel Specjalistycznego Pododdziału Leczenia Zaburzeń Odżywiania w IPiN w Warszawie (2014). Opiekun i główny wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; koordynator Europejskiego Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; autorka i współautorka trzech książek, pięciu rozdziałów książkowych i licznych publikacji polskich i zagranicznych.

Associate Professor, psychiatrist, Master Practitioner for Eating Disorders and Obesity, the Head of Department of Neuroses, Personality Disorders and Eating Disorders in the Institute of Psychiatry and Neurology in Warsaw.