Kamila Wojdyło

KW
Kamila Wojdyło

Prof. nadzw. dr nauk humanistycznych

Doktor psychologii, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo - 
behawioralny Polskiego Towarzystwa PTTPB i Europejskiego   Towarzystwa 
EABCT; adiunkt w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk w 
Warszawie. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnienia od pracy. 
Prowadzi psychoterapię osób dorosłych również w zakresie: zaburzeń 
lękowych, problemów emocjonalnych, dolegliwości psychosomatycznych, 
związanych z nadmiernym obciążeniem pracą i przepracowaniem. Prowadzi 
psychoterapię w jezyku polskim i  niemieckim. Oferuje diagnozę 
pracoholizmu. Prowadzi konsultacje w zakresie uzależnienia od pracy dla 
osób uzależnionych i członków rodzin.
 

 W Niemczech (2001-2008) pracowała na stanowiskach Dipl.- Psychologist, 
oraz kierownik poradni Ehe - Familien - und Lebensberatungsstelle w 
Guben (Niemcy). Doświadczenie kliniczne zdobyła w Getyndze w Niemczech, 
w Georg - Elias - Muller Institut fur Psychologie der Georg - August - 
Universitat, Institut fur Angewandte Sozialfragen, oraz w Klinikach 
Psychiatrycznych Uniwersytetu Medycznego w Gdańsku. Przez okres ośmiu 
lat pracowała z pacjentami niemieckojęzycznymi w niemieckiej poradni Ehe 
- Familien - und Lebensberatungsstelle w Guben (Niemcy).

Kierowała wieloma projektami badawczymi. Wykładała na Uniwersytecie 
Gdańskim. Stworzyła model uzależnienia od pracy, wprowadzając do 
literatury przedmiotu pojęcie work craving i określając patomechanizmy 
uzależnienia od pracy.

W 2015 roku otrzymała Medal Brązowy Prezydenta RP za dorobek pracy 
naukowo-badawczej i dydaktycznej. Autorka dwóch książek oraz 
kilkudziesięciu publikacji polskich i zagranicznych".