Ewelina Wilkos

Ewelina WIkos
Ewelina WiIkos

Z wykształcenia jestem magistrem psychologii, psychoterapeutą poznawczo-behawioralnym (aktualnie w trakcie szkolenia), ukończyłam studia doktoranckie w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, gdzie obecnie pracuję w Klinice Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania. Prowadzę psychoterapię indywidualną a także zajęcia grupowe (m.in. terapię behawioralną, Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania). Jestem również zaangażowana w realizację kilku projektów naukowych z zakresu społecznego poznania i zaburzeń funkcji poznawczych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Należę do Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej (PTTPB) i European Association for Behavioural and Cognitive Therapies (EABCT). Jestem autorką i współautorką publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, monografii i rozdziału książki, współautorką programów wychowania przedszkolnego.

Posiadam ponad dziesięcioletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i z rodzicami. Prowadziłam m.in. treningi umiejętności prospołecznych dla dzieci, diagnozę i terapię zaburzeń rozwojowych, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców.

Prowadzę diagnozę i terapię indywidualną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, młodzieży oraz osób dorosłych.

Głównym obszarem moich zainteresowań zawodowych są zaburzenia lękowe, nerwicowe, zaburzenia odżywiania się, zaburzenia nastroju oraz zaburzenia osobowości.

Staram się systematycznie rozwijać swoje kompetencje poprzez uczestnictwo w warsztatach i szkoleniach, a także superwizować swoją pracę u certyfikowanych superwizorów. W pracy z pacjentami, poza terapią poznawczo-behawioralną stosuję również techniki wykorzystywane w treningach interpersonalnych, asertywności oraz z tzw. trzeciej fali terapii poznawczych (mindfulness, Terapia Akceptacji i Zaangażowania, Terapia Schematów, Terapia Dialektyczno-behawioralna).

W wolnym czasie bardzo cenię kontakt z naturą, aktywność fizyczną i spotkania z ludźmi. Uwielbiam podróżować, czytać i oglądać dobre kino.

 

Choroby/problemy

Kryzysy emocjonalne, radzenie sobie ze stresem w pracy, w bliskich relacjach
Problemy interpersonalne (poprawa relacji z bliskimi osobami)

Destrukcyjne wzorce myślenia i zachowania uniemożliwiające realizację osobistych potrzeb i celów oraz prowadzące do obniżenia nastroju
Niska samoocena, trudności z akceptacją siebie

Terapia zaburzeń snu

Zaburzenia lękowe

Depresja

Zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, napadowe objadanie się)