Agnieszka Chruścikowska

Agnieszka Chruścikowska
Dr Agnieszka Chruścikowska

Dietetyk kliniczny, doktor nauk o zdrowiu specjalność dietetyka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W latach 2010-2015 asystent w Zakładzie Biologii Medycznej Wydziału Nauk o Zdrowiu WUM.

Obecnie wykładowca w Wyżej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Dietetyka i Kosmetologia.

Autorka publikacji z zakresu zdrowia publicznego i dietetyki.

Przykładowe publikacje

Chruścikowska A. 2015. Migraine prophylaxis in pregnancy – the effects of magnesium. Journal of public health, nursing and medical rescue, 2, 7-10.

Chruścikowska A.2012. Żywienie w tzw. grypie żołądkowej. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia XII, Warszawa 2012, 35-43.

Snakowska P., Chruścikowska A. 2010. Choroby leczone dietą bezglutenową. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia X, Warszawa 2010, 121-130.

Chruścikowska A., Bieniek U., Chomicz L.2009.  Badania nad wybranymi czynnikami uwarunkowania zdrowia a zagrożenia otyłością. Roczniki Warszawskiej Szkoły Zdrowia IX, Warszawa 2009, 203 – 207.

 

Zainteresowania badawcze:

  • Choroby dietozależne
  • Zaburzenia odżywiania się
  • Bezpieczeństwo żywności

 

Doświadczenie kliniczne - praktyki:

- Klinika Chorób Metabolicznych przy ul. Banacha; oddziały: gastroenterologii i chirurgii 

Zakres obowiązków: udzielanie porad dietetycznych i układanie planów żywieniowych dla pacjentów z chorobami metabolicznymi, chorobami układu pokarmowego i moczowego, wykonywanie pomiarów antropometrycznych 

- Instytut Żywności i Żywienia
Zakres obowiązków: udzielanie porad żywieniowych i wykonywanie pomiarów antropomometrycznych 
 

- Szpitale Dziecięce przy ul. Działdowskiej i Marszałkowskiej, 
Zakres obowiązków: układanie planów żywieniowych dla niemowląt i małych dzieci, udzielanie porad kobietom w ciąży oraz matkom dzieci z nietolerancjami i alergiami pokarmowymi (celiakia, nietolerancja laktozy) 


- Szpital Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; oddział: diabetologii 
Zakres obowiązków: edukacja pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 


- Wojskowy Instytut Medyczny przy ul. Szaserów 
Zakres obowiązków: bilansowanie diet oraz udzielanie porad żywieniowych pacjentom po operacjach bariatrycznych


- Ośrodek Rehabilitacyjny przy ul. Mazowieckiej 
Zakres obowiązków: przeprowadzanie wywiadów żywieniowych, udzielanie porad dietetycznych i wykonywanie pomiarów antropomometrycznych osobom starszym i niepełnosprawnym 


- Centrum Zdrowia Dziecka, 
Zakres obowiązków: układanie planów żywienia pozajelitowego i dojelitowego dla dzieci z poporodową niedrożnością jelit, z chorobami zapalnymi jelit, nietolerancjami i alergiami pokarmowymi 


- Szpital Kliniczny przy ul. Czerniakowskiej; oddział: chirurgii i żywienia 
Zakres obowiązków: wykonywanie badań składu ciała, opracowywanie wytycznych dotyczących przygotowania worków żywieniowych dla pacjentów karmionych pozajelitowo oraz dojelitowo z chorobami nowotworowymi przewodu pokarmowego, z chorobą Leśniowskiego-Crohna, Colitis Ulcerosa oraz porażenną niedrożnością jelit 
 

Wolontariat

- Grupa wsparcia dla osób otyłych 4-fat

Zakres obowiązków: udzielanie porad dietetycznych i układanie planów żywieniowych dla pacjentów z otyłością, prowadzenie wykładów na temat zdrowego stylu życia

 

Odbyte kursy i szkolenia:

- Psychologia jedzenia; organizator: Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego

- Cukrzycowe choroby naczyń; organizator: Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych i Diabetologii II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie

- Wpływ hormonów tarczycy na otyłość i zaburzenia metaboliczne – aspekty kliniczne i molekularne; organizator: CMKP