Klinika Leczenia Otyłości

Klinika Leczenia Otyłości


Kompleksowy i Interdyscyplinarny program terapeutyczny 

1.    1 wizyta z koordynatorem terapii, który zapozna Pacjentkę/a ze ścieżką leczenia oraz będzie opiekunem w procesie terapeutycznym
2.    3 wizyty diagnostyczne: 
    a.    konsultacja internistyczna z lekarzem chorób wewnętrznych
    b.    konsultacja psychiatryczna z lekarzem psychiatrą
    c.    konsultacja dietetyczna z dietetykiem klinicznym


3.    3 wizyty terapeutyczne  według indywidualnych potrzeb stwierdzonych podczas wizyt diagnostycznych
4.    6 sesji po 2 godziny Treningu Diet Stress
5.    10 wizyt kontynuacyjnych (co 4 tygodnie) ukierunkowanych na utrzymanie efektów leczenia
6.    Stały kontakt z koordynatorem spersonalizowanej terapii: mailowy i telefoniczny


Atuty Programu :

1.    Profesjonalne prowadzenie - zgodne z aktualna wiedzą medyczną
2.    Terapia spersonalizowana ukierunkowana na indywidualne potrzeby Pacjentki/a
3.    Interdyscyplinarny proces diagnostyczny
4.    Indywidualne wizyty terapeutyczne 

5.    Oddziaływania grupowe - Trening Diet Stress
    a.    interdyscyplinarny, nowatorski, program terapeutyczny o wysokiej skuteczności w normalizacji wagi ciała i nawyków    żywieniowych
    b.    przebadany klinicznie, prowadzony przez doświadczonych specjalistów z różnych dziedzin medycyny
    c.    poprawiający percepcję własnego ciała
    d.    obniżający poziom stresu, który przyczynia się do zaburzonej regulacji emocji
    e.    uczący uważnego jedzenia oraz radzenia sobie ze stresem
    f.    uczący skutecznych, popartych dowodami (evidence based) technik regulacji emocji i relaksacji.
6.    10 wizyt kontynuacyjnych
    a.    dobór wizyt według potrzeb Pacjentki/a
    b.    częstotliwość średnio – co 4 tygodnie
    c.    celem utrzymania dobrych efektów leczenia oraz zapobiegania efektowi „jojo”
7.    Stały kontakt z koordynatorem terapii celem:
    a.    wyjaśnienia na bieżąco kontrowersji i pytań
    b.    wprowadzenia systemu motywacyjnego i wsparcia w drodze do sukcesu terapeutycznego.