Trening antystresowy

Trening antystresowy jest interdyscyplinarnym programem terapii, którego oddziaływanie połączono równolegle z terapią usprawnienia poznawczego oraz programem empatycznej uważności.

Zastosowanie muzykoterapii w treningu antystresowym jest innowacyjne i skuteczne, gdyż świetnie reguluje procesy emocjonalne i obniża poziom stresu. Dzieje się tak, dlatego, że struktura muzyczna dociera tam , gdzie nie docierają słowa.

Program empatycznej uważności ubogaca trening antystresowy technikami, które zmniejszają skłonność umysłu do nadmiernych reakcji na stres czy napięcie emocjonalne. Uważność przyczynia się do zmian w obszarach mózgu odpowiedzialnych za pozytywne myślenie, empatię i altruizm, co oznacza znaczną redukcję stresu i stworzenie dobrostanu pacjenta.

Trening antystresowy – rozwija świadomość emocji, ich prawidłowej percepcji.

Trening antystresowy – rozwija umiejętność adekwatnego odczytywania mowy ciała i analizowanie stylów poznawczych i pułapek myślowych.

Trening antystresowy – rozwija świadomość wpływu myśli i uczuć na sposób i rozumienie zachowań własnych i innych ludzi.

Trening antystresowy – rozwija umiejętność odróżniania faktów od domysłów i wyciągania na ich podstawie wniosków.

Trening antystresowy – to nauka radzenia sobie w różnych sytuacjach społecznych, wybieranie adaptacyjnych rozwiązań, uczenie się ukierunkowania na rozwiązywanie problemów.

 

Elżbieta Bonder

Lekarz chorób wewnętrznych