O Nas

Polska Akademia Zaburzeń Lękowych i Odżywiania GEDEON- Stop Stres Sp. z o.o.

Kontynuuje edukacyjną misję the Academy of Eating Disorders oraz realizuje ofertę profilaktyczą i terapeutyczną ukierunkowaną na zaburzenia lękowe i stres.
Interdydyplinarny zespół specjalistów pozwala na kompleksową realizację misji i wizji Polskiej Akademii Zaburzeń Lękowych i Odżywiania GEDEON- Stop Stres.
Wysoce profesjonalny Zespół złożony jest z lekarzy, psychologów, psychoterapeutów, muzykoterapeutów i dietetyków.

prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Kucharska

Specjalista psychiatra; Kierownik Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Odżywiania IPiN oraz Master Practitioner in Eating Disorders and Obesity. W Wielkiej Brytanii (2004-2014) pracowała na stanowiskach: Consultant Psychiatrist, Honorary Senior Lecturer i Medical Director. Ukończyła brytyjskie kursy menadżerskie w 2013 w domenach: 1) zarządzanie zasobami ludzkimi, 2) leadership and management, 3) medical manager-rozwój własny (CMI L7 Certificate in Strategic Management and Leadership). Była współzałożycielem i kierownikiem Specjalistycznego Centrum Leczenia Zaburzeń Odżywiania w NE Lincolnshire, Wielka Brytania - nagrodzonego w 2009 roku Innovation Award i nominowanego w 2014 roku do nagrody BEAT ‘best clinical team of the year’ ; Prof. Kucharska dwukrotnie otrzymała prestiżowe wyróżnienia Clinical Excellence Award –2010 i 2013) – za dorobek pracy klinicznej, dydaktycznej, zarządzania i nauki, Hull, Wielka Brytania. Po powrocie do Polski we wrześniu 2014 roku współzałożyciel Specjalistycznego Pododdziału Leczenia Zaburzeń Odżywiania w IPiN w Warszawie (2014). Opiekun i główny wykonawca wielu projektów naukowych w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; koordynator Europejskiego Centrum Edukacji i Badań nad Mózgiem Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Posiada członkostwo w uznanych stowarzyszeniach, międzynarodowych: the Academy of Eating Disorders, The Royal College of Psychiatrists, European Psychiatric Association i Polish Medical Association. Autorka i współautorka trzech książek, pięciu rozdziałów książkowych i licznych publikacji polskich i zagranicznych.


dr hab. lek. med. Dariusz Włodarek

Lekarz medycyny, dietetyk, żywieniowiec. Absolwent Wydziału Żywienia Człowieka oraz Gospodarstwa Domowego SGGW w Warszawie oraz Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie. Kierownik Zakładu Dietetyki Wydziału Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji SGGW w Warszawie. Autor wielu podręczników i publikacji w zakresie dietetyki. W pracy zawodowej zajmuje się badaniem wpływu diety na organizm osób zdrowych, aktywnych fizycznie, oraz na stan zdrowia osób z przewlekłymi chorobami (np. cukrzyca, osteoporoza, zaburzenia odżywiania, choroby neurodegeneracyjne, otyłość, choroby przewodu pokarmowego, choroby układu krążenia). Zajmuje się również edukacją żywieniową dzieci, młodzieży, osób dorosłych, kobiet ciężarnych, osób starszych oraz terapią dietetyczną osób chorych. 

dr n. humanistycznych  Elżbieta Galińska

Psycholog muzyki,  muzykolog,  muzykoterapeuta, psychoterapeuta i dramatystka.  W IPiN  kierownik naukowy Kursu Techniki Specyficzne Psychoterapii. Autorka licznych publikacji naukowych polskich i zagranicznych. Współpracowała z zagranicą  np. z Centre Medicale Univ. Decartes’a w Paryżu.

mgr Ewelina Wilkos

Psycholog, psychoterapeuta behawioralno-poznawczy, terapeuta Treningu Społecznego Poznania i Neuropoznania, ukończyła studia doktoranckie w IPiN (praca doktorska w przygotowaniu) zaangażowana w realizację wielu projektów naukowych z zakresu społecznego poznania i zaburzeń funkcji poznawczych u osób z zaburzeniami psychicznymi. Autorka i współautorka publikacji w czasopismach polskich i zagranicznych, monografii i rozdziału książki.

lek. med. Anna Grigo-Skrzypek

Lekarz psychiatra zatrudniona w Klinice Nerwic Zaburzeń Osobowości i Odżywiania w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.Posiada certfikat lekarza medycyny estetycznej wydany przez Międzynarodowe Centrum Kształcenia Medycyny Anti-Aging w Warszawie. Dziesięcioletnie doświadczenie pracy zawodowej w Nigerii.


dr n. o zdrowiu Agnieszka Chruścikowska

Doktor nauk o zdrowiu specjalność dietetyka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W latach 2010-2015 asystent w Zakładzie Biologii Medycznej Wydziału Nauki o Zdrowiu WUM. Obecnie wykładowca w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości w Warszawie na kierunku Dietetyka i Kosmetologia. Autorka publikacji z zakresu zdrowia publicznego i dietetyki.


lek. med. Elżbieta Bonder

Lekarz internista, ponad 20 lat doświadczeń w pracy zawodowej, także z pacjentami, którzy cierpią na choroby wynikające z działania przewlekłego stresu . Od 15 lat przedsiębiorca. Absolwentka studiów podyplomowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Wydział Zarządzania i Marketingu. Założyciel 3 przychodni lekarskich - wielospecjalistycznych obsługujących około 30 tysięcy pacjentów stacjonarnie i 100 tysięcy pacjentów w Nocnej Pomocy Lekarskiej . Twórca autorskiego programu radzenia sobie ze stresem . Obecnie współpracuje naukowo z  IPiN. Prowadzi wykłady na Uniwersytecie Warszawskim.


Zespół specjalistów stworzył autorski, interdyscyplinarny, nowatorski  Specjalistyczny Trening Zarządzania Stresem.  STZS powstał na bazie stosunkowo nowych programów terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego tj. Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (Kucharska i wsp.2013) oraz Treningu Poznania Społecznego i Interakcji (ang. SCIT) (Roberts and Penn 2009) sięgających do tradycji terapii poznawczo–behawioralnej (CBT). STZS wykorzystuje także elementy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), terapii opartej na treningu rozwiązywania problemów (problem-solving therapy) oraz muzykoterapii z elementami choreoterapii. Jest on interdyscyplinarnym, programem terapii, którego oddziaływanie połączono równolegle z poprawą komunikacji społecznej  oraz z Programem Empatycznej Uważności (PEU). Poszczególne komponenty STZS ukierunkowane są na redukcję objawów lęku, poprawę jakości życia emocjonalnego, naukę adekwatnego spostrzegania faktów społecznych, poprawę umiejętności społecznych, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, planowania działań i metapoznania. Przewaga STZS nad dostępnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych programami zarządzania lub radzenia sobie ze stresem (ang. Stress Management Trainings/Workshops) polega na jego złożoności, integracyjnym podejściu z dominacją podejść terapeutycznych udokumentowanych naukowo (evidence based) takich jak CBT czy uważność (ang. mindfulness).

Misja

Pomoc ludziom, aby zobaczyli, usłyszeli, poczuli i zrozumieli , że nie są tak dobrzy jak myślą , ale znacznie lepsi w swoim harmonijnym rozwoju w zdrowym ciele.

Wizja

1.    Prowadzenie Specjalistycznych Treningów Zarządzania Stresem – jako aktywna profilaktyka zmniejszania częstotliwości występowania chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych.
2.    Prowadzenie STZS – celem nauki skutecznych metod radzenia sobie ze stresem, co skutkuje zdrowym „psyche” i „soma”   
3.    Prowadzenie konsultacji indywidualnych – jako uzupełnienie Treningów
4.    Prowadzenie STZS w rozszerzeniu dietetycznym dla osób z nadmierną masą ciała
5.    Prowadzenie Modelu Maudsley dla rodzin osób cierpiących na zaburzenia odżywiania
6.    Prowadzenie badań naukowych
7.    Prowadzenie bogatej oferty edukacyjnej dla profesjonalistów