Zaburzenia Odżywiania

Zaburzenia Odżywiania:

 • interdyscyplinarny i kompleksowy program autorski
 • praca nad regulacją emocji
 • praca nad zniekształceniami poznawczymi i stylem poznawczym
 • program zdrowego i trwałego odchudzania
 • profesjonalizm, doświadczenie
 • program follow-up

TRENING DIET STRESS – komplesowe i inderdyscyplinarne podejście w pracy nad:
1) zmianą nawyków żywieniowych,
2) stylu życia,
3) zaburzonej regulacji emocji oraz pułapek stylu poznawczego
w skutecznej walce z nadwaga/otyłością

Otyłość to ogromny problemem XXI wieku. Jest to zjawisko biologiczne towarzyszące życiu
człowieka od najdawniejszych czasów.
Niestety, jej występowaniu towarzyszy pogorszenie jakości życia oraz skrócenie czasu
przeżycia, średnio o 10 lat. Chorzy otyli umierają wcześniej, głównie z powodu rozwijających się powikłań
sercowo-naczyniowych.

Według Światowej Organizacji Zdrowia w roku 2014 problem nadmiernej masy ciała
dotyczył prawie 2 mld, a otyłości 600 mln osób dorosłych na świecie.
Otyłość-definicja

Otyłość jest to przewlekła choroba metaboliczna wynikająca z zaburzenia homeostazy
energii. Jej pierwotną przyczyną są zaburzenia popędu żywieniowego prowadzące do
zwiększenia się ilości tkanki tłuszczowej w organizmie; w miarę nasilenia się tego procesu
oraz w miarę upływu czasu pojawiają się zaburzenia i dysfunkcje dotyczące wszystkich
układów i narządów.

W definicji otyłości należy zawsze łączyć nadmiar tkanki tłuszczowej z patofizjologicznymi
skutkami tego stanu. Przyjmuje się, że umowną granicą, od której rozpoczyna się otyłość, jest
wartość 120% prawidłowej masy ciała; odpowiada to BMI=30kg/

Podział otyłości

Ze względu na przyczynę, która prowadzi do rozwoju otyłości wyróżniamy:

 • otyłość prostą,
 • otyłość wtórną.

Otyłość prosta-pierwotna wynika z dodatniego bilansu energetycznego.
Otyłość wtórna jest jednym z objawów zaburzeń metabolicznych i różnych stanów
chorobowych, np. niedoczynności tarczycy.

Typy otyłości:

 • otyłość androidalna (otyłość brzuszna) - typu ,,jabłko”,
 • otyłość ginoidalna (otyłość pośladkowo-udowa) - typu ,,gruszka”

Otyłość typu brzusznego występuje głównie u mężczyzn, lecz można ją spotkać również u
kobiet, szczególnie w czasie menopauzy. Wynika to z obniżenia stężenia estrogenów i
wzrostu stężenia testosteronu.

Otyłość androidalna cechuje się nagromadzeniem tkanki tłuszczowej wewnątrz jamy
brzusznej. Ten typ otyłości łączy się z zaburzeniami sprzyjającymi rozwojowi niektórych
chorób. Wykazano m.in. istnienie dodatniej korelacji między występowaniem otyłości
androidalnej a występowaniem choroby niedokrwiennej serca, cukrzycy typu 2 .

Czynniki przyczyniające się do rozwoju otyłości

 • brak aktywności fizycznej
 • nadmierne spożycie pokarmów

czynniki psychologiczne jak:
- destruktywne myślenie (na temat siebie, własnego ciała, żywności, odchudzania się)
- niekorzystne nawyki (dotyczące żywienia, aktywności fizycznej, traktowania siebie, dbania
o swoje ciało, reagowania na stres)
- negatywne nastawienie (do samego siebie, do odchudzania, do specjalistów leczących
otyłość, do zmian, do konfrontacji z problemem)
- nieadekwatne wyobrażenia (własnego ciała, procesu odchudzania się, własnych możliwości
i ograniczeń oraz celu).

Powikłania nadmiernej masy ciała

Otyłość to niezależna choroba a także czynnik ryzyka różnych chorób. Nadmierna masa ciała
jest czynnikiem ryzyka chorób endokrynnych, metabolicznych, układu krążenia, układu
ruchu, oddechowego i niektórych chorób nowotworowych.

Co zrobić aby schudnąć?

Uświadamiamy sobie, że otyłość to nie tylko problem ciała ale także umysłu; otyłość ma
charakter złożonych mechanizmów psychologicznych. Całe postępowanie terapeutyczne,
odchudzające musi wynikać nie tylko z chęci zmniejszenia wagi, ale także z silnej motywacji
oraz właściwie postawionego celu.

Jak to osiągnąć? Jak mądrze się odchudzać?

Przede wszystkim najważniejsza jest zmiana myślenia na swój temat, poznanie zaleceń
dietetycznych oraz ustalenie realnych celów dietetycznych podczas treningów.

Do kogo kierowany jest Trening?

- dla osób z nadwagą i otyłością które chcą zredukować masę ciała
- dla osób z problemem kompulsyjnego objadania się lub osób, dla których stosunek do
jedzenia pozostaje problematycznym
- dla bliskich osób z nadmierną masą ciała, by wspierać ich w procesie odchudzania
Trening prowadzony jest przez profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem
naukowym i klinicznym

Gwarantujemy

- nieszablonowe podejście do tematu nadwagi i otyłości, odchudzania
- wyznaczenie realnych celów w procesie redukcji masy ciała
- zapoznanie z psychologicznymi funkcjami jedzenia
- zapoznanie z zaleceniami dietetycznymi

Promocyjna cena Programu to - 970 zł. za 14 godzin profesjonalnego treningu.

Płatne na konto :
Polska Akademia Zaburzeń Lękowych i Odżywiania GEDEON- Stop Stres Sp. z o.o.
05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41
Bank Zachodni WBK S.A
94 1090 1043 0000 0001 3340 2483
tytułem : STZS-Diet , imię i nazwisko/nazwa firmy
,, Niech pożywienie będzie lekarstwem, a lekarstwo pożywieniem”
Hipokrates

Serdecznie Państwa zapraszamy


Materiały video

Użyte piśmiennictwo

Ciborowska H., Dietetyka, PZWL Warszawa 2004, 396-398.
http://dieta.mp.pl/odchudzanie/radypsychologa/63205,rola-psychologa-w-leczeniu-otylosci
http://ptd.org.pl/sites/default/files/standardy_ptd_otylosc_2015.pdf
Jarosz M., Kłosiewicz-Latoszek L., Otyłość zapobieganie i leczenie, PZWL Warszawa 2006, 25-32, 39-42,
47-71.
Jarosz M., Respondek W., Rychli E., Choroby związane z nadwagą i otyłością jako przyczyna hospitalizacji,
Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2007, t.XXXIV, 3/4, 926-932.
Polakowska M., Piotrkowski W., Nadwaga i otyłość a występowanie chorób współistniejących- Badanie
POL-MONICA BIS WARSZAWA, Żywienie Człowieka i Metabolizm, 2004, t.XXXI, 1, 83-93.
Tatoń J., Otyłość-patofizjologia, diagnostyka, leczenie, PZWL Warszawa 1985, 90.
Tatoń J., Czech A., Berna M., Otyłość zespół metaboliczny, PZWL Warszawa 2007, 26-444.