Treningi Anty-Stres

W krajach Unii Europejskiej, według Raportu z 2011roku, na zaburzenia lękowe leczonych było ponad 23 mln osób, na bezsenność ponad 11 mln, a na depresję ponad 12 mln.

W sumie około 50 mln osób cierpi z powodu zaburzeń psychicznych w większości wynikających z działania przewlekłego stresu.

Według danych GUS (2010) w Polsce zachorowalność na choroby psychosomatyczne między innymi, takie jak: choroby układu krążenia wynosi 87 000 osób/rok podczas gdy zachorowania na zaburzenia nerwicowe obejmuje 330 000 osób/rok.

Pojęcie stresu

STRES jest stanem wzmożonego napięcia nerwowego lub mobilizacji sił organizmu w odpowiedzi na stresory fizyczne i psychiczne, którego kontynuacja może prowadzić do ryzykownych oraz przewlekłych schorzeń psychosomatycznych.

Twórcą pojęcia stresu był profesor Hans Selye - lekarz, endokrynolog, profesor Uniwersytetu Medycznego w Montrealu, 9x nominowany do Nagrody Nobla,

którego 50 lat pracy naukowej nad skomplikowaną naturą stresu, znalazło przełożenie w 1400 artykułach oraz 30 pozycjach książkowych dotyczących problematyki stresu.

Fazy stresu według Selye’go:

 • faza alarmowa, na którą składają się: faza szoku i faza przeciwdziałania
 • faza przystosowania ( odporności)
 • faza wyczerpania
 • pojawiają się pierwsze objawy takie jak: bóle głowy , zawroty głowy, zaburzenia koncentracji, spowolnienie myślenia , zapominanie, zaburzenia snu, napadowe szybkie bicia serca, drżenia rąk, nudności, bóle brzucha, zgaga, biegunki bez przyczyny.
 • jeśli bodziec stresowy nie ustępuje rozwijają się choroby psychosomatyczne tj. nadciśnienie tętnicze, zaburzenia rytmu serca, choroba wieńcowa, cukrzyca. choroba wrzodowa., choroba refluksowa, łysienie plackowate, zaburzenia odporności , częste infekcje górnych dróg oddechowych, alergia skórna, choroba nowotworowa, postresowe odklejanie się siatkówki oka i inne.

Trzy typy reakcji stresowej:

 • Dystres jest reakcją organizmu na zagrożenie, utrudnienie lub niemożność realizacji ważnych celów i zadań człowieka, pojawia się w momencie zadziałania bodźca, czyli stresora.
 • Eustres to stres pozytywnie mobilizujący do działania.
 • Neustres to bodziec dla danej osoby neutralny w działaniu, chociaż dla innych bywa on eustresowy lub dystresowy
Mózg w stresie.

mózg

Złożona fizjologia reakcji stresowej angażuje w ten proces wiele struktur w mózgu i na obwodzie. Nadrzędną rolę pełni kora przedczołowa, która bierze udział w rozpoznawaniu stresora, nadaniu mu rangi, kontrolowaniu przebiegu reakcji stresowej oraz utrzymaniu wzbudzenia na odpowiednim poziomie w czasie. Kora przedczołowa odpowiada za hamowanie i odblokowywanie podległych jej części mózgu, takich jak hipokamp, ciało migdałowate i miejsce sinawe. Miejsce sinawe zostaje aktywowane przez stresory fizykalne (np. spadek stężenia glukozy, ciśnienia krwi, objętości krwi, zaburzenia termoregulacji) oraz przez stresory psychologiczne. Ma połączenia z podwzgórzem, przez które aktywuje oś podwzgórze-przysadka-nadnercza. Jednocześnie, oś ta aktywuje miejsce sinawe. Neurony miejsca sinawego odpowiadają też za wzmacnianie zachowań lękowych poprzez pobudzanie ciała migdałowatego i hamowanie aktywności kory przedczołowej. Z drugiej strony, dzięki umiarkowanej aktywacji pewnych szlaków noradrenergicznych, miejsce sinawe poprawia czujność i zwiększa selektywność uwagi, eliminując wpływ bodźców rozpraszających. To, który z tych mechanizmów przeważa zależy od aktywności innych układów neuronalnych, rodzaju stresora i fazy reakcji stresowej.

Co robić żyjąc w stresie, aby nie chorować?

Uświadamiamy sobie, iż stres stanowi integralną część naszego życia zawodowego - trwał, trwa i będzie trwał, a wyeliminowanie czy zalecanie jego unikania wydaje się niedorzeczne.

A zatem co robić, aby pozostać zdrowym człowiekiem realizującym się zawodowo w długoletniej perspektywie życia?

Skuteczna profilaktyczna aktywność wobec działającego stresu jest najlepszą metodą obniżenia występowania chorób psychosomatycznych i zaburzeń psychicznych.

Należy bezwzględnie nauczyć się radzenia sobie ze stresem poprzez minimalizowanie jego negatywnych skutków na poziomie „soma” i „psyche”. 

Jak to osiągnąć?

Odpowiedzią na to pytanie jest zmiana naszego myślenia, odczuwania i zachowania w wyniku trenowania mózgu, który w swojej plastyczności zacznie torowac nowe „zdrowsze” połączenia neuronalne wypadając ze starych zniekształceń poznawczych i pułapek myślowych

Obecnie znamy szeroki wachlarz możliwości skutecznych i popartych dowodami oddziaływań terapeutycznych stosowanych w Polsce i na świecie.

Celem tych terapii jest poprawa jakości życia pacjenta i wyrabianie nawyku rozpoznawania emocji i świadomego wpływu na swoje zachowanie.

Możemy podzielić techniki oddziaływania psychoterapeutycznego w dolegliwościach psychosomatycznych na kilka kategorii i nurtów. Obecnie wielu terapeutów stara się łączyć różnego rodzaju podejścia terapeutyczne podążając za doświadczeniem klienta.

Nasza oferta profilaktyczna i terapeutyczna to ustrukturalizowany i nowatorski Specjalistyczny Trening Zarządzania Stresem (dalej: STZS). STZS powstał na bazie stosunkowo nowych programów terapeutycznych mających na celu poprawę funkcjonowania społecznego tj. Trening Społecznego Poznania i Neuropoznania (Kucharska i wsp.2013) oraz Treningu Poznania Społecznego i Interakcji (ang. SCIT) (Roberts and Penn 2009) sięgających do tradycji terapii poznawczo–behawioralnej (CBT). STZS wykorzystuje także elementy Racjonalnej Terapii Zachowania (RTZ), terapii opartej na treningu rozwiązywania problemów (problem-solving therapy) oraz muzykoterapii z elementami choreoterapii. Jest on interdyscyplinarnym, programem terapii, którego oddziaływanie połączono równolegle z poprawą komunikacji społecznej oraz z Programem Empatycznej Uważności (PEU). Poszczególne komponenty STZS ukierunkowane są na redukcję objawów lęku, poprawę jakości życia emocjonalnego, naukę adekwatnego spostrzegania faktów społecznych, poprawę umiejętności społecznych, umiejętności rozwiązywania złożonych problemów, planowania działań i metapoznania. Przewaga STZS nad dostępnymi w Europie i Stanach Zjednoczonych programami zarządzania lub radzenia sobie ze stresem (ang. Stress Management Trainings/Workshops) polega na jego złożoności, integracyjnym podejściu z dominacją podejść terapeutycznych udokumentowanych naukowo (evidence based) takich jak CBT czy uważność (ang. mindfulness).

Stres w Biznesie / Korporacji

 

Kiedy występuje:

 • kiedy pracujemy pod presją czasu - dużo pracy , a za mało czasu
 • kiedy przychodzą kontrole z ZUS-u , Urzędu Skarbowego, Państwowej Inspekcji Pracy , czy inne
 • kiedy brakuje płynności finansowej
 • kiedy pojawiają się kłopoty ze współpracownikami, przełożonymi, podwładnymi
 • kiedy nie spływają na czas należności
 • kiedy nie mamy zrozumienia u współmałżonka
 • kiedy mamy kłopoty ze zdrowiem jako wynik działania przewlekłego stresu :
  • bóle głowy
  • zaburzenia koncentracji
  • zwyżki ciśnienia tętniczego
  • nierówne bicie serca
  • zgaga, bóle brzucha
  • napadowe biegunki

 

Jak opanować stres związany z biznesem/ pracą w korporacji ?

Wziąć udział w Specjalistycznym Treningu Zarządzania Stresem

 • to skuteczna metoda nauczenia się obniżania poziomu stresu, lęku, depresji
 • to możliwość znalezienia skutecznych metod na radzenie sobie w każdej nawet najbardziej niespodziewanej i trudnej sytuacji

 

Do kogo kierowany jest Trening:

 • właściciele firm
 • przedsiębiorcy
 • kadra zarządzająca
 • osoby pracujące na odpowiedzialnych stanowiskach

Specjalistyczny Trening Zarządzania Stresem prowadzony jest przez profesjonalistów:

 • lekarzy
 • psychologów
 • psychoterapeutów
 • specjalistów z muzykoterapii
 • choreoterapii
 • psychodietetyków.

Nasi specjaliści to wysokiej klasy profesjonaliści z wieloletnim doświadczeniem naukowym i klinicznym, a jednocześnie osoby z pasją i entuzjazmem pomagające innym.

 

Gwarantujemy:

 • niekonwencjonalne podejście wielospecjalistyczne z holistycznym oddziaływaniem na „psyche i „soma”
 • poznanie skutecznych technik radzenia sobie ze stresem
 • obniżenie poziomu stresu, poziomu lęku i objawów depresyjnych
 • poznanie mechanizmów generowania stresu, zniekształceń poznawczych i pułapek myślowych
 • mechanizmów nieprawidłowej regulacji emocji poprzez jedzenie oraz poznanie praktycznych i skutecznych wskazówek psychodietetycznych ukierunkowanych na utrzymanie zdrowej wagi ciała
 • poprawa komunikacji społecznej i pracy w zespole (team working)

Program - Specjalistyczny Trening Zarządzania Stresem – obejmuje cykl 7 spotkań po 120 min w odstępie tygodniowym.

Promocyjna cena Programu to - 970 zł. za 14 godzin profesjonalnego treningu.

Możliwa płatność za pojedyncze sesje - 180 zł

 

Najbliższy cykl zaczyna się 11 stycznia 2017 r. godz. 18.00-20.00

 

Płatne na konto :

Polska Akademia Zaburzeń Lękowych i Odżywiania GEDEON- Stop Stres Sp. z o.o.

05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41

Bank Zachodni WBK S.A

94 1090 1043 0000 0001 3340 2483

tytułem : STZS , imię i nazwisko/nazwa firmy

Ten trening jest dużą szansę na poprawę jakości życia i zdrowia!

Serdecznie Państwa zapraszamy 

FOLLOW- UP po cyklu Treningów Anty- Stres


Proponujemy Państwu cykliczne spotkania w otwartej grupie, podczas których będziemy
kontynuować naukę praktycznych i sprawdzonych narzędzi wzmacniających umiejętności
zarządzania emocjami, czasem, stresem i sobą, tak, aby rozwijać swoją pewność siebie, poczuć się
dobrze we własnej skórze, skupić się na teraźniejszości zamiast przeszłości, budować wiarę we
własne możliwości.

Każde spotkanie będzie dotyczyć określonego tematu np.

 • wpływ emocji na ciało i psychikę
 • komunikacja z innymi
 • stawianie granic
 • moje wartości życiowe i moje wybory
 • poczucie własnej wartości- praca z zasobami i ograniczeniami
 • rozwijanie kreatywności
 • praca z nawykami
 • moje cele i plany na przyszłość

Struktura Follow-up:
spotkania 1 raz w tygodniu
czas trwania 1,5 godziny
opłata ryczałtowa 100 zł / miesiąc
Oprócz proponowanych tematów będzie również przestrzeń na omawianie bieżących trudności
oraz potrzeb zgłaszanych przez uczestników spotkań.